[ Woocommerce] tắt comment trên sản phẩm

2
2876

Đôi khi vì lý do nào đó mà bạn muốn tắt comment trên sản phẩm của website bán hàng. Đối với việc tắt comment trên một vài sản phẩm, bạn có thể chính sửa sản phẩm và bỏ dấu ở mục Enable Reviews

Woocommerce - tắt comment trên sản phẩm

Quá đơn giản phải không nào, nhưng nếu bạn muốn tắt trên nhiều sản phẩm của cùng một danh mục, cùng kết quả lọc thì sao? Thông thường những thao tác liên quan đến nhiều sản phẩm ta sẽ nghĩ đến việc chỉnh sửa hàng loạt (Bulk). Trên Woocommerce bạn sẽ làm như sau, vào danh sách sản phẩm, chọn các sản phẩm cần chỉnh sửa, sau đó chọn Edit và nhấn nút Apply

thuvien-it.org--woocommerce-bulk-edit

 

Tại giao diện quản lý chỉnh sửa tắt comment trên sản phẩm hàng loạt, các bạn chọn Comments là Do not allow

thuvien-it.org--woocommerce-bulk-edit-update

 

Xong rồi, như vậy là bạn đã tắt comment trên sản phẩm vừa chọn thành công. Nếu bạn muốn bỏ hẳn luôn tab Reviews – Đánh giá sản phẩm thì có thể đưa đoạn code sau (nhớ test kỹ trước khi sử dụng) vào file functions.php

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?