Chính sách vận chuyển

Hiện nay các gói dịch vụ do Thư Viện IT cung cấp không tính phí di chuyển. Chúng tôi có thể gặp trực tiếp hoặc trao đổi với khách hàng qua kênh online để thực hiện.