Chính sách thanh toán

Quý khách có thể thanh toán qua 2 hình thức sau

  • Thanh toán tiền mặt.
  • Qua chuyển khoản ngân hàng, paypal…