Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật này đã được biên soạn để phục vụ tốt hơn những người có liên quan với cách ‘thông tin nhận dạng cá nhân “của họ (PII) đang được sử dụng trực tuyến. PII, như được sử dụng ở Mỹ luật riêng tư và bảo mật thông tin, là thông tin có thể được sử dụng riêng hoặc với các thông tin khác để xác định, liên hệ, hoặc xác định vị trí một người duy nhất, hoặc để xác định một cá nhân. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi một cách cẩn thận để có được sự hiểu biết rõ ràng về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn phù hợp với trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập từ những người truy cập vào blog, trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi những thông tin gì?

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, khi thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập tên, địa chỉ email hoặc các chi tiết khác của bạn để giúp bạn khi bạn cần trợ giúp hoặc bạn để lại thông tin liên lạc trong các phần comment (chủ động).

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

We may use the information we collect from you when you register, make a purchase, sign up for our newsletter, unlock the content, respond to a survey or marketing communication, surf the website, or use certain other site features in the following ways:

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, mở khóa các nội dung, khảo sát, tiếp thị, lướt website, hoặc sử dụng một số tính năng khác:

  • Để cá nhân hóa trải nghiệm của người sử dụng và cho phép chúng tôi cung cấp các loại nội dung và sản phẩm dịch vụ mà bạn đang quan tâm nhất.
  • Để cải thiện trang web của chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.
  • Để cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn.
  • Để quản lý một cuộc thi, chương trình khuyến mãi, khảo sát, tính năng trang web khác.
  • Để gửi email định kỳ về các bài viết mới, các thông báo, thông tin đăng nhập, hỗ trợ bạn.

Chúng tôi có sử dụng ‘cookies’ không?

Vâng. Cookies là những file nhỏ mà một trang web hoặc dịch vụ chuyển nhà cung cấp của nó vào ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép) cho phép hệ thống các nhà cung cấp của trang web hoặc dịch vụ để nhận ra trình duyệt và chụp của bạn và ghi nhớ thông tin nhất định. Ví dụ, chúng tôi sử dụng cookies để giúp chúng ta nhớ và xử lý các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn. Chúng cũng được sử dụng để giúp chúng ta hiểu được sở thích của bạn dựa trên hoạt động trang web trước đó hoặc hiện tại, trong đó cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn với các dịch vụ được cải thiện. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để giúp chúng tôi biên soạn dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp những kinh nghiệm trang web tốt hơn và các công cụ trong tương lai.

Chúng tôi thường dùng cookies để:

  • Hiểu và lưu các sở thích của người sử dụng cho lần sau. (chưa triển khai trên thuvien-it.org)
  • Lưu lại các thông tin đăng nhập, khảo sát, đánh giá của bạn.

Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa. Một số dịch vụ của chúng tôi sẽ không hoạt động đúng.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho bên ngoài những thông tin cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi cung cấp cho bạn thông báo trước. Điều này không bao gồm các trang web lưu trữ các đối tác và các bên khác, những người hỗ trợ chúng tôi trong việc điều hành trang web của chúng tôi, hoạt động của chúng tôi, hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc này là hợp tuân thủ pháp luật, thực thi các chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ chúng ta, quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của người khác.

Nội dung của bên thứ 3

Thỉnh thoảng, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp nội dung hoặc dịch vụ của bên thứ trên trang web của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với các nội dung và hoạt động của các trang web liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách để bảo vệ sự toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web này.

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các Điều khoản sử dụng bạn có thể liên hệ với chúng tôi admin(at)thuvien-it(dot)org.