Tạo email với tên miền riêng trên hosting Cpanel

3
3168

Để tạo email với tên miền riêng trên hosting Cpanel, bạn cần phải có tên miền riêng, giả sử mình có tên miền là thuvien-it.org và thỏa các điều kiện sau:

1. Tên miền đã được cài đặt sử dụng hosting với Cpanel (record A của thuvien-it.org đã được trỏ về IP hosting).

1. Cname record mail của thuvien-it.org đã được trỏ về thuvien-it.org (tức là mail.thuvien-it.org trỏ về thuvien-it.org) hoặc mail.thuvien-it.org trỏ trực tiếp về host bằng record A.

2. MX record của thuvien-it.org được trỏ về mail.thuvien-it.org (khi có mx record bạn mới có thể nhận mail từ email khác gửi đến)

A (thuvien-it.org) -> IP (hosting)

Cname (mail) -> thuvien-it.org

MX -> mail.thuvien-it.org

Như vậy, chúng ta có các thông số kỹ thuật như sau:

Tên miền (Domain): thuvien-it.org
Địa chỉ đăng nhập vào Cpanel http://www.thuvien-it.org/cpanel hoặc http://www.thuvien-it.org.com:2083
Máy chủ mail (Mail server): mail.thuvien-it.org
1. Đăng nhập
Đăng nhập vào Cpanel với thông tin tài khoản Cpanel đã được cung cấp (http://www.thuvien-it.org/cpanel hoặc http://www.thuvien-it.org.com:2083)
thuvien-it.org--dang-nhap-vao-cpanel
Tài màn hình chính sau khi đăng nhập, tìm mục Mail
thuvien-it.org--mail-cpanel
Đây là màn hình tập trung tất cả các chức năng liên quan đến việc quản lý và sử dụng email.

2. Khởi tạo email

Chọn Email Accounts để vào mục tạo mới và quản lý các địa chỉ email. Mục tạo địa chỉ email mới ở ngay đầu màn hình:

thuvien-it.org--tao-tai-khoan-email-cpanel

Mailbox Quota là dung lượng lưu trữ cho phép của email account. Nhấn Create Account để thiết lập địa chỉ email với thông số đã nhập.
3. Quản lý các địa chỉ email
Kề dưới mục tạo mới là mục quản lý email
thuvien-it.org--quan-ly-tai-khoan-email-cpanelMục Usage / Quota hiển thị dung lượng sử dụng của mỗi email.Change password thay đổi mật khẩuChange quota thay đổi dung lượng hộp thưDelete xóa email và tất cả dữ liệu email trong đó.
4. Đăng nhập vào email (vào địa chỉ http://mail.thuvien-it.org/webmail hoặc http://mail.thuvien-it.org:2096)
Lưu ý: các mục trên dành cho quản trị viên còn mục này dành cho người dùng
thuvien-it.org--dang-nhap-email-cpanel
Sau khi đăng nhập thành công sẽ có 3 trình quản lý email, tùy bạn chọn nhưng theo mình RoudCube là dễ dùng nhất. Chọn Read Mail Using RoundCube
thuvien-it.org--trinh-quan-ly-email-cpanel
Tại đây bạn có thể đọc, soạn và gửi mail với tài khoản email của mình.
thuvien-it.org--roundcube-email-cpanel
5/5 - (1 bình chọn)

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?