Phân tích và tối ưu trang web

1
2237

PageSpeed Insights phân tích nội dung của trang web, sau đó tạo đề xuất để giúp trang hoạt động nhanh hơn. Sau khi bạn nhập địa chỉ website của mình vào và phần tích, google sẽ chỉ ra, đề xuất các phương án để bạn tối ưu trang web, cải thiện tốc độ, trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Tất nhiên, các tiêu chí này cũng sẽ nâng thứ hạng của bạn trong bộ máy tìm kiếm. Những gợi ý của Google là một chuyện, còn khả năng tối ưu của chúng ta lại là một chuyện khác. Rất khó để có thể đạt được thang điểm xuất sắc, khi mà website nào cũng chứa đầy hình ảnh và những đoạn mã xử lý từ bên thứ 3(script). Đây là 2 nguyên nhân chính làm tốc độ website bị giảm đi đáng kể. Do đó, hãy tùy chỉnh càng nhiều càng tốt, có vài cái có thể tối ưu ngay thì quất ngay như: nén website, giảm thời gian phản hồi của máy chủ, tối ưu hóa hình ảnh…Cứ thử đi rồi biết

Mình đã đo thử website và kết quả như sau:

phan-tich-va-toi-uu-trang-web

Nhiều việc phải làm rồi đây :(. Việc tối ưu website như sửa lại mã html, minify css sẽ cần có thời gian nhưng trước mắt bạn có thể tối ưu nhưng cái dễ hơn như nén website, nâng cao lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt lần lượt như sau:

1. Nén website bằng các thêm các đoạn mã sau vào file .htaccess

# BEGIN Compress text files
<IfModule mod_deflate.c>
  <FilesMatch ".(css|js|x?html?|php)$">
    SetOutputFilter DEFLATE
  </FilesMatch>
</IfModule>
# END Compress text files

Trước và sau khi đưa đoạn mã này vào htaccess, bạn có thể check website được nén hay chưa tại đây

2. Phần nâng cao lưu vào bộ nhớ cache trong trình duyệt bạn thêm đoạn mã sau vào file .htaccess

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 1 month"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##
# BEGIN Remove Last-Modified Header
<IfModule mod_headers.c>
  Header unset Last-Modified
</IfModule>
# END Remove Last-Modified Header

Update

Kết quả sau 10 ngày tìm hiểu và tối ưu wordpress

thuvien-it.org--ket-qua-toi-uu-website

thuvien-it.org--ket-qua-toi-uu-website-mobile

3/5 - (2 bình chọn)

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?