40 SEO blog bạn nên đọc trong năm 2014

0
14072

Danh sách 40 Seo Blog nên đọc dựa trên một số tiêu chí dưới đây.

  • Tính phổ biến(# lượng người theo dõi và thương hiệu blog)
  • # Người theo dõi trên twiter
  • Google Rank (với các điều kiện phổ biến như “blog tốt nhất SEO”, “top blog của SEO”, “blog SEO”)
  • Thời gian kể từ khi bài viết cuối cùng
  • Chất lượng bài viết (nghiên cứu trường hợp, hình ảnh, làm thế nào để là)
  • Số lượt share bài viết trung bình (Twitter, FB, Google+)

40 SEO blog bạn nên đọc


1. The Moz Blog

Blog: http://moz.com/blog
Twitter: @moz

2. Search Engine Land
Blog: http://searchengineland.com
Twitter: @sengineland

3. QuickSprout
Blog: http://www.quicksprout.com/blog/
Twitter: @neilpatel

4. YouMoz
Blog: http://moz.com/ugc
Twitter: @moz

5. Matt Cutts
Blog: http://www.mattcutts.com/blog/
Twitter: @mattcutts

6. SEOBOOK
Blog: http://www.seobook.com/blog
Twitter: @seobook

7. Rand Fishkin
Blog: http://moz.com/rand/
Twitter: @randfish

8. Search Engine Watch
Blog: http://searchenginewatch.com
Twitter: @sewatch

9. Search Engine Journal
Blog: http://www.searchenginejournal.com
Twitter: @sejournal

10. Bruce Clay
Blog: http://www.bruceclay.com/blog
Twitter: @BruceClayInc

11. SEO by the Sea
Blog: http://www.seobythesea.com
Twitter: @bill_slawski

12. Search Engine Roundtable
Blog: http://www.seroundtable.com
Twitter: @seroundtable

13. Digital Relevance
Blog: http://relevance.com/blog
Twitter: @drelevance

14. Daily SEO Blog
Blog: http://www.dailyseoblog.com
Twitter: @ManiKarthik

15. Copyblogger
Blog: http://www.copyblogger.com/blog
Twitter: @copyblogger

16. David Naylor
Blog: http://www.davidnaylor.co.uk
Twitter: @davenaylor

17. Daily SEO Tip
Blog: http://dailyseotip.com
Twitter: @DailySEO

18. UpCity
Blog: http://upcity.com/blog
Twitter: @upcityinc

19. SEO Theory
Blog: http://www.seo-theory.com
Twitter: @seo_theory

20. ClickZ
Blog: http://www.clickz.com/category/search/seo
Twitter: @clickz

21. Marketing Pilgrim
Blog: http://www.marketingpilgrim.com/category/search-marketing
Twitter: @MarketingPilgrm

22. Search Engine Guide
Blog: http://www.searchengineguide.com
Twitter: @sewatch

23. REELSEO
Blog: http://www.reelseo.com
Twitter: @reelseo

24. Higher Visibility
Blog: http://www.highervisibility.com/blog
Twitter: @highervis

25. Yoast
Blog: http://yoast.com/cat/seo
Twitter: @yoast

26. John Battelle’s Search Blog
Blog: http://battellemedia.com
Twitter: @johnbattelle

27. BacklinkO
Blog: http://backlinko.com
Twitter: @Backlinko

28. OptimizePrime
Blog: http://optimizepri.me
Twitter: @OptimizePrime

29. SEOno
Blog: http://seono.co.uk/category/seo
Twitter: @steviephil

30. WordStream
Blog: http://www.wordstream.com/blog
Twitter: @wordsteam

31. Zazzle Media
Blog: http://www.zazzlemedia.co.uk/blog
Twitter: @zazzlemedia

32. Koozai
Blog: http://www.koozai.com/blog/category/search-marketing
Twitter: @koozai

33. SEO Nick
Blog: http://www.seonick.net/seo
Twitter: @nick_eubanks

34. Kaiser the Sage
Blog: http://kaiserthesage.com
Twitter: @kaiserthesage

35. DejanSEO
Blog: http://dejanseo.com.au/blog
Twitter: @dejanseo

36. Small Business Online Coach
Blog: http://www.smallbusinessonlinecoach.com/blog
Twitter: @smbusinesscoach

37. iAcquire
Blog: http://www.iacquire.com/blog/category/seo-2
Twitter: @iacquire

38. David Leonhardt’s SEO and Social Media Marketing
Blog: http://www.seo-writer.com/blog
Twitter: @amabaie

39. siegemedia
Blog: http://www.siegemedia.com/blog
Twitter: @siegemedia

40. SEO Gadget
Blog: http://seogadget.com/category/seo/
Twitter: @seogadget

Cho mình 5 sao nhé

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?