Các yếu tố cần thiết để xây dựng Website

Xây nhà thì cần những yếu tố gì nhỉ:

- Địa chỉ để biết ngôi nhà mình ở đâu, đăng ký địa chỉ với địa phương để mọi người biết đến vị trí miếng đất mà bạn xây nhà chứ ^^

- Đất để xây nhà.

- Vật liệu xây nhà và vật dụng bên trong.

————————————————————————

Tương tự vậy, xây dựng một website cũng cần đầy đủ các yếu tố trên:

- Một địa chỉ website (tên miền). Ví dụ như: thegioi-it.org. Để mọi người biết đường đến tìm ngôi nhà của bạn thì cần đăng ký vào DNS Server.

- Một miếng đất để xây dựng website (hosting). Được xây dựng từ máy tính. Tùy vào sức mạnh máy tình mà hosting sẽ có độ mạnh khác nhau.

- Vật liệu xây dựng là: html + css + javascript + php…nói chung là mã nguồn, kết hợp các yếu tố này lại để làm thành ngôi nhà và vật dụng bên trong. Vì vậy, website của bạn đẹp hay xấu là phụ thuộc vào yếu tố này.

Cũng như thế giới thực, bạn có thể tùy chọn thiết kế, xây dựng website chọn gói hoặc tùy chọn các thành phần theo ý muốn của mình.

Đánh giá đi bạn
Pin It

One thought on “Các yếu tố cần thiết để xây dựng Website

  1. Pingback: Hướng dẫn đăng ký tên miền miễn phí .tk | Thư Viện IT .ORG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">