Kiểm tra website thân thiện với di động

Sau ngày 21/4/2015, google đã đưa tính thân thiện với di động của website vào một trong những yếu tố đánh giá thứ hạng tìm kiếm, chính vì thế google đã đưa ra các công cụ cũng như dấu hiệu để kiểm tra website thân thiện với di động hay chưa. Hôm nay mình sẽ đưa ra 2 cách kiểm tra mobile friendly: một là công cụ do google cung cấp, 2 là dựa trên kết quả tìm kiếm khi sử dụng di động.

1. Công cụ thử nghiệm Mobile-Friendly Test

thuvien-it.org--kiem-tra-website-co-than-thien-voi-di-dong-hay-khong

2. Dựa trên kết quả tìm kiếm khi sử dụng di động

thuvien-it.org--kiem-tra-website-giao-than-thien-di-dong-tren-ket-qua-tim-kiem
Rất đơn giản phải không, nếu website của bạn chưa tối ưu dành cho di động, hãy lập tức chỉnh sửa nhé. Mình thấy Google luôn hiện thông báo nhắc nhờ về điều này nên chắc chắn là nó rất quan trọng.

Kiểm tra website thân thiện với di động
5 (100%) 2 votes
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">