Chức năng tải các tập tin mà không mua hàng trên OpenCart

Đã test trên OpenCart 1.5.6.1, nếu các bạn test thành công trên phiên bản khác thì comment nhé.

Trong bài viết này mình hướng dẫn các bạn show file pdf  tập tin trong trang chi tiết sản phẩm. Khách hàng có thể download không cần đăng ký mua như mặc định của OpenCart.

OpenCart là một mã nguồn phong phú chức năng. Nó cho phép bạn upload nhiều file và bán chúng như là một sản phẩm thông thường.  Đó là người mua được mua cùng một tập tin này trong tài khoản cá nhân của họ có thể tải về tập tin đó sau khi đã thanh toán. Nhưng đôi khi bạn cần phải thực hiện một cái gì đó khác. Ví dụ, các file tập tin không phải là hàng hóa buôn bán, nó chỉ là tài liệu hướng dẫn, chú thích, … Làm thế nào có thể cho phép người mua trước khi thực hiện mua hàng, tải về các hướng dẫn sử dụng?Những gì để nói về danh sách giá, các tài liệu pdf và các tài liệu thông tin khác …

Tìm file: catalog/model/catalog/product.php

Sau code:

Thêm code

Tìm file: catalog/controller/product/product.php

Thêm code:

Sau code

Thêm code:

Tìm file: catalog/view/theme/*/template/product/product.tpl, * là bất kỳ theme nào, bạn có thể đúng đường dẫn theme đang dùng.Sau code:

Thêm code:

Sau code:

Thêm code:

Vào file: catalog/controller/checkout/login.php.Thay code:

Thành code:

Tìm file: catalog/controller/checkout/guest.phpThay code:

Thành code:

Nguồn từ sacmauweb.com. Mình đã chỉnh sửa một chút để phù hợp với bản OpenCart 1.5.6.1

Muốn download luôn module dạng Vqmod thì bơi vào đây nhé! :D

Cài đặt cho phép download

Có thể bạn hiển thị được link download nhưng không tải được vì bạn chưa cho phép tải, các bạn cấu hình lại như sau

 1. Đăng nhập vào trang quản trị
 2. Trên menu chọn SYSTEM » SETTINGS
 3. Sau đó chọn edit tại STORE  bạn muốn cấu hình.
 4. Nhấn vào tab OPTION, sau đó tìm đến mục ALLOW DOWNLOADS

Cấu hình cho phép tải file trên opencart

Chức năng tải các tập tin mà không mua hàng trên OpenCart
5 (100%) 2 votes
Pin It

18 thoughts on “Chức năng tải các tập tin mà không mua hàng trên OpenCart

 1. Pingback: [Vqmod module] tải tập tin trên OpenCart - Thư Viện IT .ORG

  • Bạn xem lại hướng dẫn, phần cuối nhé, mình vừa cập nhật lại đó. Mình thấy bạn cũng hay làm opencart, có kinh nghiệm gì hay chia sẻ nha ^^

   • cảm ơn bạn, mình vào xem lại phần cài đặt thì đã tích chọn cho phép download rồi.
    Hiện tại vẫn chưa được , hic :(

    • Bạn thử kiểm tra log xem sao, ngoài ra tìm đến đường dẫn của file xem phân quyền của nó cũng như các thư mục chứa nó như thế nào ha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">