Hiển thị chữ liên hệ cho sản phẩm OpenCart

0
3596

Trước tiên, xin giới thiệu, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tùy chỉnh module Price Free For Zero Amount để phù hợp với website của mình. Cụ thể ở đây là không để giá một số sản phẩm mà chỉ để liên hệ. Thật vậy, có một vài sản phẩm trên website không thể có giá cứng được. Vì vậy ta mới cần phải hiển thị chữ liên hệ cho sản phẩm

Sau đây là các bước cấu hình hiển thị chữ liên hệ cho sản phẩm bằng module Price Free For Zero Amount, các sản phẩm giá bạn để bằng 0 sẽ hiển thị chữ liên hệ.

Bước 1. Xác định website opencart của bạn đã đủ yêu cầu cài module này hay chưa

– Phiên bản hỗ trợ: 1.5.1, 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3, 1.5.2, 1.5.2.1, 1.5.3, 1.5.3.1, 1.5.4, 1.5.4.1, 1.5.5.1, 1.5.6, 1.5.6.1, 1.5.6.2, 1.5.6.3, 1.5.6.4

– Module kèm theo: Vqmod

Bước 2: Download Price Free For Zero Amount về và giải nén ra

Bước 3: Mở file vqmod_price_free_for_zero_amount.xml

– Thay đổi Encoding của file về utf8, nếu không sửa thì khi gõ Tiếng Việt có dấu bị lỗi, module không hoạt động luôn.

– Tìm đến dòng:

return ‘Free’;

và thay chữ Free bằng chữ bạn mong muốn (Miễn phí, Liên hệ,…), nhớ là chuyển Encoding của file về utf8 trước khi sửa nhé.

Bước 4: Tiến hành upload thư mục vqmod lên thư mục root website của bạn

Lưu ý:  để dùng Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh, bạn thay toàn bộ nội dung file vqmod_price_free_for_zero_amount.xml như sau:

<modification>
 <id>Price Free For Zero Amount</id>
 <version>1.0</version>
 <vqmver>2.1.7</vqmver>
 <author>www.thuvien-it.org</author> 
 <file name="catalog/language/english/english.php">
 <operation>
 <search position="after"><![CDATA[// Buttons]]></search>
 <add><![CDATA[$_['text_price_free_for_zero_amount'] ='Call for price';]]></add>
 </operation>
 </file>
 <file name="catalog/language/vietnamese/vietnamese.php">
 <operation>
 <search position="after"><![CDATA[// Buttons]]></search>
 <add><![CDATA[$_['text_price_free_for_zero_amount'] ='Liên hệ';]]></add>
 </operation>
 </file> 

 <file name="system/library/currency.php">
 <operation>
 <search position="before"><![CDATA[$string = '';]]></search>
 <add><![CDATA[
 if ($format && (float)$value == 0) {
 return $this->language->get('text_price_free_for_zero_amount');
 }
 ]]></add>
 </operation>
 </file> 

</modification>

Muốn hỗ trợ nhiều ngôn ngữ hơn thì tự thử nhé :P. Nhớ là tắt luôn chức năng add to cart trên các sản phẩm này nhé. Chứ bảo liên hệ mà cho thêm vào giỏ hàng thì vô duyên lắm nha.

Update: các bạn hãy xem đây là bài tham khảo, vì khi tính năng tắt add to cart chưa hoạt động thì không nên dùng vì có thể có lỗi phát sinh. Mình đang xem, xử lý trường hợp này ^^!

Cho mình 5 sao nhé

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?