Cài đặt tính năng hỗ trợ online cho opencart

Ở bất cứ website thương mại điện tử nào, tính năng hỗ trợ trực tuyến, chat online đều cần thiết nhằm tăng tính tương tác với người mua hàng. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt tính năng hỗ trợ online cho opencart.

Để có thể cài đặt tính năng hỗ trợ online cho opencart, bạn phải lựa trọng một trong 3 giải pháp trong bài viết các giải pháp hỗ trợ trực tuyến.

Giải pháp 1: hỗ trợ online cho opencart thông qua yahoo hoặc skype

Sử dụng module Support Online Yahoo Skype Full được phát triển bởi itplusvn, tuy nhiên, giải pháp này rất dễ sử dụng nhưng có khá nhiều hạn chế, do vậy bạn nên tìm hiểu thêm về giải pháp thứ 2.

Giải pháp 2: sử dụng giải pháp hỗ trợ trực tuyến của subiz, zopim…

Đây là giải pháp với khá nhiều tính năng, tính tương tác cao hơn và chỉ cần biết xíu về code là bạn có thể sử dụng “ngon lành”. Các bạn xem hướng dẫn subiz – giải pháp chat trực tuyến

Giải pháp 3: xây dựng hệ thống hỗ trợ online cho opencart riêng

Nếu bạn là người khá rành về code, thì nên tìm hiểu giải pháp này, tính năng nhiều và hơn hẳn giải pháp 2 về tính quản lý, đảm bảo thông tin khách hàng. Hướng dẫn phương pháp này, các bạn xem bài Livezilla – hệ thống hỗ trợ chat trực tuyến

Cài đặt tính năng hỗ trợ online cho opencart
3.67 (73.33%) 3 votes
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">