Trang chủ Hosting - Server

Hosting - Server

Kiến thức quản trị hosting, server, các lệnh trên windows, linux.

Một số thuật ngữ trong thế giới hosting (nhà đất online)

Một số thuật ngữ hosting cần biết khi thiết kế web. Hosting: máy chủ chứa mã nguồn, dữ liệu của website. Có 2 loại chính là...