Hướng dẫn tự động tắt máy khi gấp màn hình laptop

Thông thường khi sử dụng laptop cài hệ điều hành windows, khi bạn nhấn vào nút power hoặc gấp màn hình lại thì máy sẽ vào chế độ sleep, đây là trạng thái thích hợp khi bạn nghỉ một thời gian ngắn.

Như vậy, ta có thể thấy máy tính có khả năng bắt các sự kiện nhấn nút power hoặc gấp màn hình để đưa ra xử lý thích hợp. Nhờ vậy mà ta có thể tuy chỉnh để đưa máy tính vào chế độ khác khi thực hiện một trọng 2 thao tác trên như: shutdown, hibernate, sleep.

Ở chế độ sleep nếu để lâu thì không nên (máy vẫn đang chạy ở trạng thái chờ). Shutdown thì có thể có một số chương trình đang chạy sẽ bị tắt nóng. Do vậy hibernate là cách chọn tối ưu nhất.

Nếu có một số chương trình dang dở mà bạn lười quá, gấp máy lại, lân mở sau vẫn có thể tiếp tục công việc của mình :D

 

Đọc đến đây, nếu các bạn muốn làm tiếp thì xem video nhé. Lưu ý, nếu dùng chế độ này nhiều thì lâu lâu nên restart máy một lần hén :D.

Video sẽ hướng dẫn các bạn tự động tắt máy khi gấp màn hình laptop.

Hướng dẫn tự động tắt máy khi gấp màn hình laptop
3.5 (70%) 2 votes

Tìm kiếm bài viết trên google:

  • chỉnh chức năng gập laptop để tắt máy
  • gập màn hình laptop tự tắt
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">