Đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối

0
8991

Có 3 cách để định nghĩa một đường dẫn (url) trong web (ví dụ như đường dẫn hình ảnh, anchor) đó là: đường dẫn tuyệt đối, đường dẫn tương đối, đường dẫn root-tương đối.

Nếu không nắm rõ 3 loại này bạn rất có thể sẽ mắc sai sót trong khi lập trình. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối. Mình sẽ trình bày lần lượt từng loại:

1. Đường đẫn tuyệt đối

– Là đường dẫn tạo ra có đầy đủ các yếu tố sau:

  • Giao thức. Ví dụ: http://
  • Tên domain. Ví dụ: www.thuvien-it.org
  • Tên file. Ví dụ: index.php

– Ví dụ đường dẫn tuyệt đối của hompage:

<a href=”https://thuvien-it.org/index.php“>Thư Viện IT .ORG</a>

2. Đường dẫn tương đối

– Là những đường dẫn có điểm xuất phát là thư mục hiện tại (current dircetory), thực mục chứa file php, hoặc html đang thực thi để tạo ra đường dẫn.

– Ví dụ đường dẫn tương đối của hompage có thể như sau:

<a href =”../index.php“>Thư Viện IT .ORG</a>

../ sẽ di chuyển đến thư mục chứa thư mục hiện tại (thư mục cha)

./ là thư mục hiện tại (thư mục hiện tại)

3. Root-tương đối

– Đây là vấn đề cần lưu ý nhất, trọng tâm bài này mình muốn nói đến phần này. Nhiều lúc bạn sẽ lầm tưởng đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn không đầy đủ. Ví dụ: bạn muốn đưa một hình ảnh có đường dẫn tuyệt đối là: (http://tenmiencuaban/images/logo.png) dưới dạng tương đối như sau là không đúng.

<a href =”/logo.png“>Thư Viện IT .ORG</a>

Lúc này, đường dẫn sẽ là http://tenmiencuaban/logo.png chứ không phải như bạn suy nghĩ. Ở đây, dấu / ở đầu đường dẫn là đường dẫn tương đối của website root (một dạng đường dẫn tương đối) là: http://tenmiencuaban.com/

Bài này mình chỉ nhấn mạnh các bạn lưu ý đường dẫn bắt đầu với / chứ không nói chi tiết về cách dùng của đường dẫn tương đối và tuyệt đối như thế nào. Nếu tìm hiểu thêm về các loại đường dẫn này, các bạc có thể hỏi bác Gồ. Cảm ơn đã theo dõi.

2.9/5 - (29 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?