Trang chủ Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Thanh toán trực tuyến, online marketing, shopping

Subiz – thiết lập tính năng tự động chào khách hàng (trigger)

Trigger là một chức năng tự động của Subiz có nhiệm vụ thực hiện hành động trên một nhóm đối tượng khách hàng dựa...

Subiz – giải pháp chat trực tuyến

Subiz là gì? Subiz là phần mềm chat trực tuyến hoạt động dựa trên nền tảng điện toán đám mây, cho phép bạn biết được...

Quy trình đăng ký website thương mại điện tử

Ngày nay, khi thương mại điện tử phát triển, bên cạnh những lợi ích rất thiết thực như mặt hàng phong phú, giao dịch...

Làm phiếu khảo sát online (Google Form)

Trước đây, khi muốn làm survey, khảo sát online hay bản đăng ký, bạn thường phải tiếp cận trực tiếp đối tượng hoặc gửi...

Từ điển thuật ngữ online marketing

Affiliate Marketing: Affiliate marketing là hình thức Tiếp thị qua đại lý, là hình thức một Website liên kết với các site khác (đại...

Một số thuật ngữ chuyên ngành của thương mại điện tử và thanh toán...

Access Control Server (ACS) Máy chủ của ngân hàng phát hành dùng để xác thực chủ thẻ. Đa số các dịch vụ xác thực bằng...