Tài liệu học Adwords từ cơ bản đến nâng cao

Tại liệu Adwords từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn ôn tập kiến thức về Google Adwords, đây là bộ tài liệu được biên soạn từ các nhân viên của Google, tất nhiên đây là bộ tài liệu tiếng Việt.

1. Tài liệu học Google Adwords căn bản

Tổng quan: tài liệu căn bản về Adwords, giới thiệu các thuật ngữ chuyên ngành, các mạng quảng cáo của google, các lợi ích mà quảng cáo mang lại, các thức mà các từ khóa xuất hiện…Đây là cuốn tài liệu đầu tiên bạn nên đọc khi tiếp cận với Google Adwords. Nội dung của tài liệu:

1. Giới thiệu AdWords
2. Quản lý tài khoản
3. Quản lý chiến dịch và nhóm quảng cáo
4. Nhắm mục tiêu theo từ khóa
5. Nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ & vị trí
6. ịnh dạng quảng cáo
7. Ngân sách và đặt giá thầu
8. o lường và tối ưu hóa
9. Hiệu suất, lợi nhuận và tăng trưởng
10. Quản lý nhiều tài khoản

Độ dài: 224 trang

Định dạng: pdf

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

2. Tài liệu học Google Adword nâng cao

Tổng quan: như tiêu đề, đây là tài liệu nâng cao về adwords, ở tài liệu thứ nhất bạn đã nắm được lý thuyết thì tài liệu thứ 2 được xem như thực hành cũng như đi sâu hơn vào các chiến dịch quảng cáo. Phía dưới là nội dung của tài liệu

1. Xem lại các nguyên tắc cơ bản về tìm kiếm
2. Định dạng quảng cáo
3. Chất lượng quảng cáo & trang web
4. Công cụ của AdWords
5. Theo dõi hiệu suất và báo cáo
6. Tối ưu hóa hiệu suất
7. Hiệu suất, lợi nhuận và tăng trưởng
8. AdWords API

Độ dài: 307 trang

Định dạng: pdf

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Link download 2 tài liệu học adword từ cơ bản đến nâng cao

thuvien-it.org--download-button

Tài liệu học Adwords từ cơ bản đến nâng cao
5 (100%) 4 votes
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">