Một số thói quen tốt khi lập trình php

1
1933

1. Dùng echo thay thế cho Print

Echo luôn luôn hoạt động nhanh hơn print, vì echo không có return gì cả, trong khi print thì luôn return true hay false ( 0 | 1)
2. Nháy đơn luôn nhanh hơn nháy kép

Vì nháy kép luôn kiểm tra nội dung bên trong có cái nào là biến hay không. Trong khi nháy đơn thì không kiểm tra, khi sử dụng nháy đơn thì PHP sẽ biết rằng đó là chuỗi và không cần kiểm tra nội dung bên trong.

<?php
$abc = 'bbb';
$a = 'abcdef'. $abc;
$b = "abcdef $abc";  
?>

3. Vòng lặp for trong PHP

Không sử dụng hàm count phần từ mảng bên trong vòng lặp, mỗi khi thực hiện vòng lặp for() để duyệt một phần tử mảng. Hàm count lại được gọi sẽ gây tốn tài nguyên, ứng dụng chậm chạp. Thay vì thế ta có thể gán giá trị của mảng bằng hàm count trong một biến trước vòng lặp.

Dùng:

<?php
$b = count($a);
for($i=0; $i<=$b; $i++){
// Hành động...
}  
?>

thay vì:

<?php
for($i=0; $i<=count($a); $i++){
// Hành Động...
}
?>

4. Đừng back folder khi gọi lại file:

Thói quen back folder của một số lập trình viên cần phải xem xét lại vì. Khi back folder. Hệ thống phải cần thời gian tìm kiếm và định hình đường dẫn. Điều đó sẽ làm cho ứng dụng tốn tài nguyên trong việc thực hiện thao tác này.

Dùng:

<?php
include '../../path/a.php';
?>

thay vì:

<?php
include BASE.'/path/a.php'; 
?>

BASE là 1 hằng được định nghĩa từ đầu để chỉ ra đường dẫn vật lý tới thư mục của ứng dụng.

5. Luôn dùng dấu nháy để truy cập khóa của 1 mảng.

Thực tế là các lập trình viên hay bỏ qua điều này vì sự rườm rà của cách viết. Nhưng nếu không có nó thì ứng dụng sẽ lại chậm đi một chút. Vì khi đó nó sẽ xem khóa đó là 1 hằng, và tìm xem có hằng nào định nghĩa hay ko? như vậy sẽ làm code chạy chậm đi do phải mất thời gian xử lý tác vụ biên dịch hằng.

<?php
$a = $b['abc']; // nhanh hơn
 
$a = $b[abc]; 
?>

Đây là bài viết mình đọc được trên mạng, thấy hay và dễ hiểu nên share lại, để ý, cẩn thận, kỹ lưỡng một chút để tạo tiền đề tốt cho các bạn mới tìm hiểu, hoặc cơ hội để format kiến thức nếu đã biết về lập trình PHP.

Bài viết một số thói quen tốt khi lập trình php mình sưu tập từ tác giả Lý Học Cần

5/5 - (1 bình chọn)

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?