Livezilla – hướng dẫn việt hóa khung chat

Ở các bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt hệ thống hỗ trợ trực tuyến bằng livezilla cũng nhưng các đưa khung chat vào website. Tuy nhiên, mặc định ngôn ngữ trên khung chat là tiếng anh, bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn việt hóa khung chát. Mình sẽ lưu ý một vài điểm cần thiết sau đó các bạn có thể xem video hướng dẫn ở cuối bài ha.

Bước 1: mở phần quản trị hệ thống lên, chọn mục Server Configuration

thuvien-it.org--livezilla-server-configuration

Tiếp đó các bạn chọn tab General và chọn Edit Translations để thêm ngôn ngữ, tại đây các bạn chọn new và thêm ngôn ngữ tiếng việt vào. Lưu ý, nếu sau khi thêm vào xuất hiện dấu chấm than bạn cần xem lại bản dịch, chỉnh sửa sao cho mất dấu chấm than đi nhé.

thuvien-it.org--livezilla--edit-translations

Sau đó tiếp tục chọn như hình sau:

thuvien-it.org--livezilla--default-language

Bước 2: Sau khi xong bước 1 là bạn đã việt hóa được một phần, tiếp tục phần 2, bạn sẽ việt hóa khung Bubble

thuvien-it.org--lay-code-de-nhung-vao-website-livezilla

 

thuvien-it.org--livezilla-viet-hoa-bubble

Như vậy, sau khi chỉnh sửa xong, bạn cần lấy lại mã nhúng để thay thế đoạn mã cũ. Nếu bạn chưa biết nhúng như thế nào thì xem hướng dẫn tại đây.

Trên đây là tóm tắt và các điểm chính cần lưu ý, mời các bạn xem video hướng dẫn việt hóa khung chat để biết chi tiết hơn:

Livezilla – hướng dẫn việt hóa khung chat
5 (100%) 1 vote
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">