Phần mềm lấy mã màu – ColorPix

Khi bạn lướt chuột qua màn hình desktop, ColorPix sẽ cho bạn xem trước các màu sắc bạn chọn và cho bạn xem mã HEX và RGB. Đây là phần mềm lấy mã màu đặc biệt hữu ích cho các bạn thiết kế giao diện web.

Khi bạn mở chương trình ColorPix, mã màu sẽ được lấy tại tọa độ chuột của bạn, để lấy mã màu.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm lấy mã màu

1. Mở chương trình và cửa sổ chương trình luôn nằm trên cửa sổ khác- tất nhiên rồi.

2. Đưa chuột vào là màu muốn lấy mã. Sau khi có mã màu như ý muốn, bạn nhấn phím bất kì để ngưng chương trình lại và click vào mã màu để copy.

Phần mềm lấy mã màu

3. Để chương trình hoạt động lại bạn cũng nhấn phím bất kỳ nhé.

Ngoài ra, công cụ còn có chức năng phóng to để lấy màu chính xác theo pixel, cài đặt và trải nghiệm nào.

[thuvien-it.org]-colorpix-zoom

thuvien-it.org--download-button

 

Phần mềm lấy mã màu – ColorPix
5 (100%) 1 vote
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">