Hướng dẫn chụp màn hình

Chụp màn hình

1. Hướng dẫn chụp màn hình máy tính 1.1 Mac – Giữ phím command và shift và nhấn phím (# 3) rồi buông ra, file hình sẽ được lưu trên desktop – Giữ phí...