Trang chủ Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Thanh toán trực tuyến, online marketing, shopping

Một số thuật ngữ chuyên ngành của thương mại điện tử và thanh toán...

Access Control Server (ACS) Máy chủ của ngân hàng phát hành dùng để xác thực chủ thẻ. Đa số các dịch vụ xác thực bằng...

Subiz – thiết lập tính năng tự động chào khách hàng (trigger)

Trigger là một chức năng tự động của Subiz có nhiệm vụ thực hiện hành động trên một nhóm đối tượng khách hàng dựa...

Từ điển thuật ngữ online marketing

Affiliate Marketing: Affiliate marketing là hình thức Tiếp thị qua đại lý, là hình thức một Website liên kết với các site khác (đại...

Mua sắm trực tuyến an toàn tại Việt Nam

Loại hình mua sắm trực tuyến tuy không phải là mới ở Việt Nam nhưng nó bị hạn chế rất nhiều do sự tin...

Một vài thuật ngữ trong website bán hàng

Đây là một vài thuật ngữ trong website bán hàng mà mình đúc kết được trong thời gian làm thương mại điện tử, bài post...
Các giải pháp hỗ trợ trực tuyến

Các giải pháp hỗ trợ trực tuyến

Ngày nay, thời đại công nghệ, thương mại điện tử phát triển, hầu như tất các các nhà cung cấp dịch vụ đểu có...