Trang chủ Thương mại điện tử

Thương mại điện tử

Thanh toán trực tuyến, online marketing, shopping

Một vài thuật ngữ trong website bán hàng

Đây là một vài thuật ngữ trong website bán hàng mà mình đúc kết được trong thời gian làm thương mại điện tử, bài post...

Làm phiếu khảo sát online (Google Form)

Trước đây, khi muốn làm survey, khảo sát online hay bản đăng ký, bạn thường phải tiếp cận trực tiếp đối tượng hoặc gửi...

Quy trình đăng ký website thương mại điện tử

Ngày nay, khi thương mại điện tử phát triển, bên cạnh những lợi ích rất thiết thực như mặt hàng phong phú, giao dịch...

Website bán hàng bằng wordpress

Khi xây dựng website bán hàng bằng wordpress sử dụng WooCommerce các bạn cần lưu ý một vài vấn đề sau: 1. Plugins xây dựng...

Không thấy email đơn hàng, thông báo

Không thấy email đơn hàng, thông báo Ở các website bán hàng, forum có chức năng rất hay là gửi email thông báo đăng ký...

Subiz – thiết lập tính năng tự động chào khách hàng (trigger)

Trigger là một chức năng tự động của Subiz có nhiệm vụ thực hiện hành động trên một nhóm đối tượng khách hàng dựa...