Xem văn bản dạng Word Wrap

Khi bạn mở file text bằng notepad hay notepad++, nếu đoạn text quá dài thì bạn sẽ phải kéo thanh ngang để coi tiếp, rất phiền phức và khó khăn cho việc đọc, copy. Vì thế, các trình editor đều cung cấp chức năng xem ở dạng Word Wrap. Đây là chế độ xem văn bản tùy theo kích thước khung cửa sổ của editor, nếu quá dài sẽ được đẩy xuống dòng khác.

Mình lấy ví dụ ở Notepad nhé:

1. Xem ở dạng chưa có Word Wrap

2. Xem ở dạng Word Wrap

Chắc các bạn đã thấy sự khác biệt rồi hén, ở Notepad thì bạn chọn View->Word Wrap. Nếu dùng notepad++ thì bạn vào View->Word Wrap luôn nhé.

Đánh giá đi bạn
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">