Tải ảnh từ bất kỳ website nào

Đôi khi bạn muốn tải một số hình ảnh phục vụ cho nhu cầu cá nhân của mình nhưng website lại không cho download, click phải lên hình ảnh thì chẳng thấy mục “save image as” hoặc “copy image” đâu cả, như vậy là website đó chặn không cho download rồi, thôi kệ, người ta chặn cứ mặc người ta, mình cứ phải download cái đã. Mà down bằng cách nào thì xem video hướng dẫn bên dưới nhé.

Tải ảnh từ bất kỳ website nào
5 (100%) 1 vote
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *