Phục hồi file word chưa lưu

1. Tùy chỉnh chức năng Autosave của word

Phục hồi file word chưa lưu

 

Mặc định word sẽ bật chức năng auto save, tuy nhiên thời gian để auto save là 10′ một lần, nếu công việc của bạn có tính chất nội dung thường xuyên thay đổi khi bạn soạn thảo văn bản thì bạn nên thay đổi thời gian thành 1’…nghĩa là cứ 1′ sẽ tự động save một lần.

2. Tránh mở File Word bằng Winrar hay các phần mềm nén khác

Tình hình là trước khi viết bài này, mình đã hỗ trợ một người bạn gặp tình cảnh tương tự, thực hiện mở trực tiếp file word trong file nén mà không giản nén. Bạn ấy thực hiện chỉnh sửa và save cũng rất cẩn thận – trên word cũng đã báo save. Nhưng sau khi tắt đi…mở lại thì file word như ban đầu :(. Thật là kinh khủng.

Quá trình sai lầm có thể ghi lại ngắn gọn như sau: Mở file word trực tiếp bằng Winrar » Chỉnh sửa file » Lưu lại đầy đủ » Tắt » Xem lại thì file y cũ, tiêu cả buổi edit. Vì mở trực tiếp file trong RAR thì bạn Save lại không có tác dụng.

Kinh nghiệm: như các bạn thấy trường hợp trên, hãy giải nén file rồi sau đó mới chỉnh sửa.

Nếu đã lỡ: Không được mở lại file trong Winrar 1 lần nữa nếu ko sẽ ko còn cách cứu chữa. Mở một lần nữa thì nó tạo file mới đè lên file cũ.  Khi mở trực tiếp bằng Winrar thì nó sẽ tạo 1 File tạm thời ở địa chỉ C:\Users\<user name>\AppData\Local\Temp. Lưu ý, bạn phải bật chức năng hiển thị file, folder ẩn mới có thể thấy AppData. Sau đó bạn dùng khung search để tìm file đã sửa.

Nếu bạn không thấy AppData thì gõ %appdata% vào thanh địa chỉ hay start menu là thấy. Sau đó, theo địa chỉ này C:\Users\<user name>\AppData\Local\Temp\ và tìm file cần thiết.

Đã số nếu không biết được thủ thuật này, file word của bạn coi như không thể phục hồi, vì chắc chắn bạn mở lại rồi mới thấy nó không save :D.

Phục hồi file word chưa lưu
3.71 (74.29%) 7 votes

Tìm kiếm bài viết trên google:

  • lay lai phai word
Pin It

2 thoughts on “Phục hồi file word chưa lưu

  1. anh ơi. em gặp tr hợp: em mở bài trự tiếp trên winrar-sửa bài- lưu lại •nhưng đến khi mở lại thì như lúc đầu. giờ phải làm sao để khôi phục đây ạ anh giúp em với. huhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">