Hướng dẫn tìm lại mật khẩu wifi

Khi sử dụng wifi, máy tính sẽ tự động lưu lại password bạn đã nhập vào lần đầu tiên, từ những lần sau, windows sẽ tự động vào wifi mà bạn không cần phải nhập lại password. Điều đó là quá tiện lợi, tuy nhiên, do vậy mà ít khi bạn nhớ mật khẩu wifi.

Giả sử ở cty của bạn, chẳng hạn có ai đó cần mật khẩu wifi nhưng anh chàng IT hoặc chẳng ai nhớ cả :(. Cũng phiền xíu xíu đó chứ. Video thủ thuật nhỏ sau đây sẽ hướng dẫn các bạn tìm lại mật khẩu wifi nhanh chóng.

Mình tóm tắt lại các bước của video hướng dẫn tìm lại mật khẩu wifi

1. Mở hộp thoại Run bằng cách nhấn tổ hợp phím: Windows + R.

2. Gõ ncpa.cpl vào hộp thoại Run và nhấn Enter.

Tìm lại mật khẩu wifi

3. Click phải lên biểu tưởng kết nối wifi và chọn Status-> Wireless Properties -> chọn tab Security -> show characters để xem password.

Hướng dẫn tìm lại mật khẩu wifi
4 (80%) 1 vote
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">