Từ điển CNTT online

Từ điển CNTT là công cụ tra cứu từ ngữ chuyên ngành online do chính Thư Viện IT .ORG phát triển. Giao diện cực kỳ đơn giản và tra cứu được trên SmartPhone lẫn PC...