Hack WiFi qua điểm yếu trong WPS

Cũng khá nhiều Access Point đang bật WPS đấy chứ, với các acttacker kiên trì và có thời gian đợi :v là khả năng bị hack là rất cao đó nhé. Mình đã thử và thành c...