Các lệnh cơ bản trong Windows

Nếu bạn muốn trở thành người quản trị tốt, chắc chắn bạn không thể bỏ qua cách sử dụng lệnh, trên windows cũng như bất cứ hệ điều hành nào. Vì vậy, hôm nay mình ...