Giáo trình học word 2010 căn bản

Giáo trình học word 2010 căn bản

Xin chào, hôm nay Thư Viện IT xin chia sẻ với các bạn bộ video học word căn bản, rất căn bản. Giáo trình bao gồm 8 videos giúp bạn dễ dàng tiếp cận công cụ phổ b...

Share bộ audio Streamline English

Bộ audio Streamline English gồm 4  phần mình đã sưu tầm được trên internet và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bộ audio kèm ebook của Streamline English. Đây ...

Video học OOP cơ bản với Java

Bài 1: Tỉm hiểu lớp, đối tượng, phương thức, thuộc tính – Lấy đối tượng làm nền tảng. – Giúp xây dựng những đối tượng mã lệnh gần gữi với đối tượng c...

Template bootstrap Admin đẹp

1. DevOOPS – A Modern Bootstrap Dashboard Theme – download 2. Metro Dashboard – A Modern and Clean Admin Template – download 3. Metis – A Bootstrap A...