Breadcrumbs là gì?

Breadcrumbs là gì?

Breadcrumb là tập hợp các đường link phân cấp giúp khách truy cập biết mình đang ở vị trí nào của website, chuyên mục nào từ đó có thể di chuyển thuận lợi từ trang này trang khác trong 1 website. Nếu một website có cấu trúc phức tạp mà lại không có Breadcrumb thì người dùng dễ lâm vào tình trạng “bị lạc” :). Nói sang chảnh thế thôi chứ breadcrumb hỗ trợ người dùng định vị tốt hơn trong website, qua đó có thể tìm được các thông tin khác nhanh chóng.thuvien-it.org-breadcrumbs-tren-website

 

 

Google nhìn thấy Breadcrumbs trên của website của bạn như thế nào?

Breadcrumbs trên google

Các bạn thấy đấy, nếu không sử dụng breadcrumbs thì google sẽ hiện thị đường link như trên thanh địa chỉ của trình duyệt

thuvien-it.org--khong-dung-breadcrumbs-tren-website

Và tất nhiên, điều gì đem lại sự tiện lợi cho người dùng thì bác Gồ sẽ đánh giá cao hơn. Tất nhiên, khi website của bạn nhiều nội dung, nhiều chuyên mục thì mới nên làm điều đó.

 

Breadcrumbs trên website wordpress?

Các bạn sử dụng plugins WordPress SEO by Yoast và vào WordPress > SEO > Internal Links đánh dấu tích vào ô Enable Breadcrumbs

Sau đó, thêm đoạn mã sau:

vào một số file như index.php, blog.php, archive.php, single.php…của theme mà bạn đang sử dụng.

Breadcrumbs là gì?
3.9 (78%) 10 votes

Tìm kiếm bài viết trên google:

  • breadcrumbs là gì
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">