Quảng cáo google adwords là gì?

Quảng cáo google adwords là gì?

Khi sử dụng công cụ tìm kiếm Google để tìm các thông tin hữu ích, nếu để ý một chút, bạn sẽ thấy kết quả tìm kiếm trả được tác ra 2 vùng riêng biệt. Đó là vùng t...