Loại bỏ category trong url wordpress

Để loại bỏ category trong url wordpress, bạn có thể xem bài viết: Loại bỏ chữ “/category/” trong đường link của WordPress

Nếu tinh ý một chút, bạn sẽ thấy rằng khi dùng plugins để loại bỏ category, giả sử plugins https://wordpress.org/plugins/remove-category-url/, làm sao hệ thống của bạn phân biệt được nếu post và category có đường link giống nhau :D. Ví dụ:

1. Nếu bạn cấu hình Permalink cho post là /%postname%, làm sao phân biệt:

Post: http://seomanvn.tk/seo
Category: http://seomanvn.tk/seo

2. Nếu bạn cấu hình Permalink cho post là /%category%/%postname%, làm sao phân biệt:

Post: http://seomanvn.tk/seo/thu-thuat-seo

Category con (danh mục con): http://seomanvn.tk/seo/thu-thuat-seo

và chẳng may bài viết của bạn trùng tên với danh mục, chắc hẳn website của bạn sẽ gặp một vài lỗi không mong muốn.

Giải quyết: chúng ta phải chú ý việc cài đặt permalink cho post trước để tránh tình trạng trên. Mình cấu hình Permalink cho post là /%postname%.html và sử dụng plugins loại bỏ category như hướng dẫn. Nói chung là làm sao cho nó đừng giống nhau. Như vậy là bạn đã loại bỏ category trong url wordpress thành công rồi đó.

Loại bỏ category trong url wordpress
5 (100%) 1 vote
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *