[Vqmod module] Báo đơn hàng mới trên menu Admin

Hướng dẫn báo đơn hàng mới trên menu quản trị

Báo đơn hàng mới trên trang admin opencart

Tính năng hiển thị đơn hàng đang chờ xử lý trên thanh menu sẽ giúp người quản trị kiểm tra đơn hàng một các trực quan, nhanh chóng không cần phải di chuyển đến mục đơn hàng để xem. Module này đặc biệt hưu ích khi hệ thống báo đơn hàng bằng email trục trặc.

Hiện tại mình chỉ mới test modules này trên phiên bản opencart 1.5.6.1, nếu module báo đơn hàng mới trên menu Admin hoạt động tốt trên phiên bản nào khác thì mong các bạn chia sẻ với mọi người nhé.

Modules hỗ trợ Tiếng Việt và Anh. Yêu cầu Vqmod 2.4+. Xem hướng dẫn cài đặt Vqmod cho Opencart

Xem và download tại đây nhé các bạn.

[Vqmod module] Báo đơn hàng mới trên menu Admin
5 (100%) 1 vote
Pin It

2 thoughts on “[Vqmod module] Báo đơn hàng mới trên menu Admin

    • Mình chưa có thời gian để thử 2.0.1. Bạn tìm theo cách này xem sao,

      Trước tiên, bạn download module về và kiểm tra thử truy vấn mysql có hiển thị số lượng số hàng đang chờ hay không. Sau đó tìm đoạn hiển thị trên menu admin để chèn đoạn mã hiển thị đơn hàng đang chờ vào (dạng vqmod) :D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">