Kiểm tra blacklist IP

Nếu bạn dùng VPS hoặc server hoặc bất cứ dịch vụ hosting nào sử dụng IP riêng, một ngày “xấu trời” nào đó bỗng dưng email của bạn gửi thường vào spam trong các hộp mail khác, một trong những nguyên nhân đầu tiên cần phải kiểm tra là liệu IP có vào blacklist email hay không. Dĩ nhiên lý do tại sao vào thì có thể nói nôm na là từ IP đó gửi nhiều mail và vi phạm các nguyên tắc spam. Để rõ ràng hơn, bạn có thể vào Email Blacklist Check để kiểm tra. Sẽ có rất nhiều kết quả từ nhiều tổ chức chống spam khác nhau.

[thuvien-it.org]-kiem-tra-blacklist-ip

Lúc này bạn cần kiểm tra lại lưu lượng email từ server của mình. Có nhiều thắc mắc rằng server có gửi bao nhiêu mail đâu mà bị thì lúc đó cũng nên xem xét đến tình huống server bị dính mã độc và tự động gửi mail. Mà bị gửi mail tự động thì vào blacklist các bạn ạ. Xử lý cái này là cả quá trình rất dài.

Sau khi xử lý xong lưu lượng IP, bạn có thể dựa vào kết quả Blacklist để gửi yêu cầu cho các tổ chức đã liệt kê IP của bạn vào blacklist xem xét và đưa bạn ra khỏi danh sách đen.

Website này cũng cung cấp chức năng monitor cho tên miền của bạn. Hãy thử tìm hiểu và chia sẻ nhé!

Đánh giá đi bạn
Pin It

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">