Một số lệnh cơ bản trên Linux

Liệt kê một số câu lệnh cơ bản trên linux để quản trị máy chủ linux – vps cũng như server. 1. Lệnh liên quan đến hệ thống Exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh...

Một số lệnh mysql thông dụng

Như các bạn đã biết, hệ thống cơ sở dữ liệu là cốt lõi của một chương trình, ứng dụng, website. Trên linux, dịch vụ cơ sở dữ liệu phổ biến nhất là MySQL. Do vậy,...

Lệnh FIND trên linux

Lệnh find trong linux được sử dụng để tìm kiếm một file, thư mục, … hay có thể tùy biến rất nhiều như sau: 1. Tìm file có kết thúc là .c find . -name ̵...