Hướng dẫn làm live search với Ajax

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm live search, tức là kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị nhưng không load lại website. Ajax sẽ là từ khóa của bài viết này 🙂 Bước 1...

.htaccess là gì

– Apache cung cấp khả năng can thiệp vào cấu hình của apache mà không cần phải cấu hình trên server httpd.conf bằng cách sử dụng file đặt bên trong Directo...

Import dữ liệu từ file Excel sang MySQL

Đây là một trong rất nhiều cách import dữ liệu từ Excel vào MySQL. Với cách này, thực sự mình thấy rất nhanh và không bị lỗi font. Các bạn xem hướng dẫn và để lạ...