Import dữ liệu từ file Excel sang MySQL

Đây là một trong rất nhiều cách import dữ liệu từ Excel vào MySQL. Với cách này, thực sự mình thấy rất nhanh và không bị lỗi font. Các bạn xem hướng dẫn và để lại comment nếu thắc mắc nhé.

Import dữ liệu từ file Excel sang MySQL
5 (100%) 1 vote

Tìm kiếm bài viết trên google:

 • chuyển dữ liệu từ sql sang excel
Pin It

2 thoughts on “Import dữ liệu từ file Excel sang MySQL

 1. Đinh Quốc Nhật August 30, 2017 at 2:12 am - Reply

  tôi làm như bạn ,tôi import vào localhost thì ok, nhưng tôi cài mysql server thì import như thế qua máy chủ hoặc máy trạm đều khong dc.

  BÁO LỖI NHƯ THẾ NÀY! XIN HỎI LÀ BỊ GÌ, XIN CẢM ƠN!
  Error in ZIP archive: 11
  Open new phpMyAdmin window
  Warning in .\libraries\zip_extension.lib.php#29
  zip_close() expects parameter 1 to be resource, integer given
  Backtrace
  .\libraries\zip_extension.lib.php#29: zip_close(integer 11)
  .\import.php#501: PMA_getZipContents(string ‘C:\\Windows\\Temp\\phpD5F.tmp’)

  • Thư Viện IT August 31, 2017 at 10:23 am - Reply Author

   Bạn import vào localhost được thì export nó ra thành file .sql rồi import file đó vào Server :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">