Hướng dẫn chèn nút subscribe youtube vào website

Để chèn nút subscribe youtube vào website giúp tăng lượng theo dõi kênh YouTube các bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào địa chỉ: https://developers.google.com/youtube/youtube_subscribe_button#Configure_a_Button

Bạo kéo chuột đến phần như sau:

thuvien-it.org--chen-nut-subscribe-youtube-vao-website

Bước 2: Nhập Channel Name hoặc ID để lấy đoạn mã nhúng vào website. Lưu ý, channel name hoặc id trong url kênh của bạn nhé. Ví dụ:

https://www.youtube.com/user/tahihita channel name là tahihita

 

Hướng dẫn chèn nút subscribe youtube vào website

 

Bước 3: Copy đoạn mã (Code) rồi dán vào vị trí mong muốn trên website => Hoàn Tất! Phía dưới là kết quả, bạn nào thấy hay thì subscribe ủng hộ nha :D

Hướng dẫn chèn nút subscribe youtube vào website
3.75 (75%) 4 votes

Tìm kiếm bài viết trên google:

  • chèn nút subcribe youtube
Pin It

2 thoughts on “Hướng dẫn chèn nút subscribe youtube vào website

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">