Tạo Virtual Host trong Xampp

0
448

Nói là xampp chứ thực ra là ta đang config lại Apache HTTP Server đó.

Bước 1 : Cài đặt xampp
Bước 2 : Tạo các thư mục webroot cho các domain mình cần. Các thư mục nên để trong htdocs

Bước 3 : Chỉnh file thu-muc-xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf
Bỏ comment dòng này :

# Use name-based virtual hosting.
#
#NameVirtualHost *:80

Thành

# Use name-based virtual hosting.
#
NameVirtualHost *:80

Viết ở cuối file, đầu tiên là localhost

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /xamppold/htdocs/
ServerName localhost
</VirtualHost>

Tiếp theo là tạo cho cac webroot đã tạo ở bước 2
có dạng sau :

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /xamppold/htdocs/www/host1
ServerName host1.htv
</VirtualHost>

Có bao nhiêu webroot thì tạo bấy nhiêu cái, không làm thừa nha :-). Ở đây chỉ cần 2 thông số :

DocumentRoot : thư mục webroot
ServerName : tên website tương ứng với webroot

Bước 4 : Xử lý file host ở trong thư mục quen thuộc 🙂 : C:\Windows\System32\drivers\etc
điều hướng các servername đã tạo ở trên để cho nó chỉ “quanh quẩn” ở local chứ ko được phép đi ra www

127.0.0.1       host1.htv
127.0.0.1       host2.htv
127.0.0.1       host3.htv
127.0.0.1       host4.htv

có bao nhiêu servername thì tạo bằng đó cái, cái này thì thừa thiếu không sao.

Bước 5 : Bây giờ khởi động xampp, start service. Hoặc khởi động lại nếu xampp đang chạy nhé.
-Nếu không start được thì xem lại các bước trên nha
-Nếu start bình thường : truy cập thử các địa chỉ sever name bằng firefox, ie hay … Nếu nó hiển thị thư mục trống là ok (hiển thị như khi browse đến 1 thư mục trên web)

Tạo Virtual Host trong Xampp
Đánh giá bài viết

BÌNH LUẬN

Nội dung bình luận
Tên của bạn là gì?