Trang chủ Hosting - Server

Hosting - Server

Kiến thức quản trị hosting, server, các lệnh trên windows, linux.

Tìm hiểu các bản ghi DNS của tên miền

1. A viết tắt của từ Address Record: là một record căn bản và quan trọng nhằm ánh xạ, diễn dịch một domain thành địa...

Các yếu tố cần thiết để xây dựng Website

Xây nhà thì cần những yếu tố gì nhỉ: - Địa chỉ để biết ngôi nhà mình ở đâu, đăng ký địa chỉ với địa phương để...

Một số thuật ngữ trong thế giới hosting (nhà đất online)

Một số thuật ngữ hosting cần biết khi thiết kế web. Hosting: máy chủ chứa mã nguồn, dữ liệu của website. Có 2 loại chính là...