Giới thiệu Thư Viện IT

Tôi viết và chia sẻ tất cả những gì tôi biết
[thuvien-it.org]-tao-virtual-host-trong-xampp

Tạo Virtual Host trong Xampp

Nói là xampp chứ thực ra là ta đang config lại Apache HTTP Server đó. Bước 1 : Cài đặt xampp Bước 2 : Tạo các thư mục webroot cho các domain mình cần. Các thư mụ...
[thuvien-it.org]-vqmod-opencart

Tìm hiểu Vqmod

Việc cài đặt các modules của OpenCart có thể phải chỉnh sửa file core của hệ thống Opencart khiến cho hệ thống khó update, khó chính sửa. Chính vì thế, Vqmod ra ...
[thuvien-it.org]-htaccess

.htaccess là gì

– Apache cung cấp khả năng can thiệp vào cấu hình của apache mà không cần phải cấu hình trên server httpd.conf bằng cách sử dụng file đặt bên trong Directo...