About Thư Viện IT

Tôi viết và chia sẻ tất cả những gì tôi biết

Cấu hình gửi mail cho opencart

Bất cứ mã nguồn bán hàng nào cũng có chức năng thông báo đơn hàng qua email cho khách hàng và người quản trị, đối với OpenCart thì sao? Tất nhiên, mã nguồn này c...

Lệnh FIND trên linux

Lệnh find trong linux được sử dụng để tìm kiếm một file, thư mục, … hay có thể tùy biến rất nhiều như sau: 1. Tìm file có kết thúc là .c find . -name ̵...

Đo tốc độ thực thi của code php

Trong quá trình lập trình php, chắc ai cũng có lần từng thắc mắc đoạn code của mình chạy với thời gian bao lâu, có nhanh hay không. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các...