Giới thiệu Thư Viện IT

Tôi viết và chia sẻ tất cả những gì tôi biết
thuvien-it.org--cau-hinh-gui-mail-cho-opencart

Cấu hình gửi mail cho opencart

Bất cứ mã nguồn bán hàng nào cũng có chức năng thông báo đơn hàng qua email cho khách hàng và người quản trị, đối với OpenCart thì sao? Tất nhiên, mã nguồn này c...
thuvien-it.org--lenh-find-tren-linux

Lệnh FIND trên linux

Lệnh find trong linux được sử dụng để tìm kiếm một file, thư mục, … hay có thể tùy biến rất nhiều như sau: 1. Tìm file có kết thúc là .c find . -name ̵...